HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

Tháng Mười Hai 26, 2017 10:16 sáng

HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

DSC02017

Trong thời gian từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017 thực hiện Công văn số 1785/SGDĐT-GDTX ngày 19/9/2017 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, trường TH Đăng Srõn tổ chức hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương đất nước” với những nội dung như:

– Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

– Thư viện tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

– Đại diện giáo viên phát biểu hướng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

– Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

DSC02024

Qua việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017:

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hoà nhập quốc tế;

– Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện nhà trường.