Hội nghị Chữ Thập Đỏ trường học năm học 2017 – 2018

Tháng Mười Hai 25, 2017 9:53 sáng

Hội nghị Chữ Thập Đỏ trường học năm học 2017 –  2018

chu thap do

Sáng ngày 23/9/2017, trường TH Đăng Srõn tổ chức Hội nghị Chữ Thập Đỏ trường học năm học 2017 –  2018. 100 % Hội viên có mặt đầy đủ. Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo hoạt động CTĐ, báo cáo thu chi năm học 2016 – 2017, Phương hướng và Quy chế hoạt động CTĐ năm học 2017 – 2018. Hội nghị thảo luận sôi nổi, 100% Hội viên thống nhất với các bản báo cáo, Phương hướng và Quy chế hoạt động CTĐ năm học 2017 – 2018. Hội nghị kết thúc tốt đẹp lúc 11 giờ cùng ngày.