Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐĂNG SRÕN

Địa chỉ: thôn Đăng Srõn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông/Bà Võ Thị Hồng – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0263.3671181 – Email: thdangsron@gmail.com