Hoạt động chuyên môn

IMG20170302161412

Mô hình VNEN mang lại kết quả tốt

        Mô hình VNEN giúp “giáo viên tay nghề vững vàng, học sinh nhanh nhẹn, tự chủ, linh hoạt và sáng tạo hơn”. Sau 4 năm thực hiện, đánh giá mô hình này phù hợp…